เด็กจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเล่นในสนามเด็กเล่น

เด็กจะได้รับความสนุกสนาน กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น การเล่นในร่ม การเล่นออกกำลังกาย และการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นกิจกรรมที่เด็กได้เล่นอย่างสนุกสนาน เป็นการระบายอารมณ์ให้กับเด็ก เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขน ขา มือ ลำตัว และทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงการฝึกฝนการพัฒนาทางร่างกายในด้านการควบคุมการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ของประสาทและการรับรู้ด้านร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายมีความแข็งแกร่ง ทนทาน ว่องไว นำไปสู่การทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ เช่น การเล่นปีนป่ายช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อแขนและขาให้แข็งแรง การเล่นน้ำและทรายช่วยพัฒนากล้ามเนื้อแขนและตา การโยนลูกบอลพัฒนากล้ามเนื้อแขนขาและลำตัว การเล่นมอญซ่อนผ้าพัฒนากล้ามเนื้อแขน ขาและการทรงตัว เป็นต้น เด็กได้เกิดทักษะหรือคุณลักษณะอื่นๆ เช่น ความมีระเบียนวินัย การรอคอย การสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน ความมีน้ำใจ ความอดทน การควบคุมอารมณ์ การคิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์