ลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจรถเช่ากระบี่ของไทย

ลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจรถเช่ากระบี่ของไทยในปัจจุบัน สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1. การให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานในระยะยาว (Operating Lease) เป็นการให้เช่าที่ทำเป็นสัญญาเช่าให้สิทธิลูกค้าใช้รถยนต์เป็นระยะเวลานาน ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาในการทำสัญญาเช่าตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยลูกค้าจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนหรือเหมาจ่ายตามที่ตกลงกับบริษัทผู้ให้เช่า ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของค่าน้ำมัน แต่ได้รับประโยชน์อื่นๆ อาทิ ลดภาระทางการเงิน ค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมบำรุงและการบริหารจัดการ รวมถึงค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถนำไปลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทและนำไปลดหย่อนภาษีได้ สำหรับบริษัทผู้ให้เช่าจะรับผิดชอบในส่วนของค่าบำรุงรักษา ค่าประกันภัย ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ และเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าแล้ว บริษัทผู้ให้เช่าสามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปให้ผู้อื่นเช่าได้อีก ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าที่เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานในระยะยาว ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเอกชน บริษัมข้ามชาติ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 2. การให้เช่ารถยนต์ชั่วคราวในระยะสั้น (Rental) เป็นการให้เช่าที่ให้สิทธิลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยมีรถยนต์ให้ เลือกใช้งานหลายประเภททั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ รถปิคอัพและรถจักรยานยนตร์ ที่มีให้เลือกหลายรุ่นหลายขนาด พร้อมทั้งให้บริการพนักงานขับรถหรือลูกค้าสามารถเลือกที่จะขับเองได้ ซึ่งลูกค้าที่ต้องการเช่ารถยนต์ชั่วคราวในระยะสั้น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการเช่ารถยนต์เพื่อไปประกอบธุระส่วนตัวเป็นการชั่วคราว “ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจรถเช่ากระบี่ในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ให้บริการเช่ารถยนต์ชั่วคราวในระยะสั้น แบ่งเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่จะเน้นให้เช่ารถยนต์เพื่อการดำเนินงานในระยะยาว ที่มีรถเช่าให้บริการนับพันคัน”

ความปลอดภัยในการเลือกรถรับจ้าง

ในการเดินไม่ว่าจะไปที่ไหน คงไม่มีการเดินทางแบบใดที่จะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย แต่หากเรามั่นใจในการบริการแล้ว ก็จะทำให้เราเชื่อใจ ไว้ใจ และไม่ต้องเป็นกังวลได้ การบริการของรถรับจ้าง ที่เราเห็นได้ในปัจจุบันนี้ก็เช่นกัน จะเห็นว่ามีให้เลือกใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งรถรับจ้างที่เป็นรถโดยสาร รถรับจ้างที่เป็นรถประจำทาง และรถรับจ้างไม่ประจำทาง แล้วยังมีรถรับจ้างที่มีไว้สำหรับขนย้ายของ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน ย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ก็มีให้ได้ใช้บริการ และยังมีรถที่ใช้ขนของขนาดใหญ่ที่ใช้รถรับจ้างขนย้ายสิ่งของ ย้ายบ้าน ที่อยู่อาศัย เช่น รถหกล้อ รถสิบล้อ เพราะจะมีขนาดใหญ่ มีกระบะที่กว้าง สามารถขนย้ายสิ่งของได้ครั้งละจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงแต่จะมีรถสิบล้อเท่านั้น ยังมีรถพ่วง ที่ไว้สำหรับบรรทุกสินค้า รถคอนเทรลเลอร์ ซึ่งรถรับจ้างขนาดใหญ่นี้ จะรับบรรทุกสินค้าได้ครั้งละจำนวนมาก เพื่อไปส่งยังอีกที่หรือเดินทางออกนอกจังหวัด เมื่อครั้งที่การคมนาคมและการขนส่งในบ้านเรานั้นยังไม่มีการพัฒนามากนัก การใช้บริการรถรับจ้างนั้นอาจจะยังไม่ได้มีความนิยมมากเท่าไหร่ จึงมีการขนส่งสินค้าไปกับรถไฟหรือส่งไปกับเรือโดยสารบ้าง ซึ่งทำให้การส่งสินค้าเป็นไปอย่างล่าช้า ส่งไม่ทันตามกำหนดการส่ง แต่ในปัจจุบันนี้การใช้บริการรถรับจ้างนี้ก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะส่งสินค้าที่มีจำนวนมากเท่าไหร่ รถรับจ้างก็พร้อมที่จะให้การบริการทุกเวลา เพราะการบริการของรถรับจ้างนี้ จะทำงานเป็นระบบ และมีเครือข่ายคลอบคลุมไปทั่วประเทศ จึงทำให้การขนย้ายสินค้าเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคอยกังวลอีกต่อไป

ทำความรู้จักรถเช่ากระบี่แบบ ecocar

ข้อกำหนดคุณสมบัติ ของรถยนต์ประหยัดพลังงาน มาตรฐานสากล หรือรถอีโคคาร์ (Eco car) ว่ารถยนต์ที่จะเป็นรถอีโคคาร์(ecocar) ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง โดยรถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์ทางภาษี โดยภาษีสรรพามิตรของรถอีโคคาร์(ecocar) นั้นคือ ร้อยละ 17 ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องราคาอย่างยิ่ง ซึ่งตามมาตรฐานมีทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 1.ความประหยัดน้ำมัน รถยนต์อีโค่คาร์ต้องประหยัดน้ำมันตามกฎเกณฑ์ โดยต้องมีอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไม่เกิน 5 ลิตร ต่อระยะทาง 100 กิโลเมตร หรือน้ำมัน 1 ลิตร วิ่งได้ระยะทาง 20 กิโลเมตร 2.การรักษาสิ่งแวดล้อม กำหนดให้รถยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นอีโคคาร์ ต้องมีการปล่อยมลพิษปลอดภัยระดับ Euro 4 คือ มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์น้อยกว่า 120 กรัม ต่อระยะทาง 1 กิโลเมตรเท่านั้น 3.ความปลอดภัยชั้นนำ ต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง ตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ( UNECE 94 และ 95 ) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง 4.ความเหมาะสมต่อการใช้งานใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินมีความจุไม่เกิน …