เป็นแม่ค้าออนไลน์ต้องเสียภาษีไหม?

ต้องบอกก่อนว่าสินค้าออนไลน์บางทีก็ต้องการโฆษณาให้ใครที่เล่นโซเชียลรับรู้ว่ามีของแบบนี้ ชิ้นนี้ หรือเกาะกระแสแฟชั่นนั้นๆ ไม่ให้หลุด วิธีขายของสินค้าออนไลน์ก็ง่ายดาย คือการฝากร้าน หรือโฆษณาแบบฟรีๆ ในอินสตาแกรมของดาราดังบ้านเรา จนบางครั้งดาราทั้งหลายต้องใส่แฮชแท็กว่า #งดฝากร้านนะคะ เพราะเป็นการโฆษณาแบบฟรีๆ และคนทั่วไปเห็นโดยทั่วกัน

แต่เมื่อมีรายได้เป็นของตัวเอง การขายสินค้าออนไลน์ หรือเปิดขายร้านค้าออนไลน์ ไม่ว่าจะขายกระเป๋า กางเกง หรือเครื่องสำอาง หน้าที่ของแม่ค้าออนไลน์ที่ไม่ควรละเลยคือการเสียภาษีให้กับรัฐบาล ถึงจะเป็นร้านค้าออนไลน์ก็เถอะ!!!

แม่ค้าออนไลน์มีเงินได้ประเภทไหน?

ทำความเข้าใจก่อนว่าแม้ค้าออนไลน์มีเงินได้อยู่ในหมวดหมู่ใด ซึ่งเงินได้ทางภาษีตามที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 40 ระบุไว้ 8 ประเภท ดังนี้

  • เงินได้ประเภทที่ 1 คือเงินที่ได้จากการจ้างแรงงาน
  • เงินได้ประเภทที่ 2 เงินที่ได้มาจากการหน้าที่หรือตำแหน่ง
  • เงินได้ประเภทที่ 3 เงินได้จากค่าลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
  • เงินได้ประเภทที่ 4 เงินได้จากดอกเบี้ยปันผล หรือดอกเบี้ยของธนาคาร
  • เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากค่าเช่าต่างๆ
  • เงินได้ประเภทที่ 6 เงินได้จากวิชาชีพอิสระที่มีใบอนุญาต
  • เงินได้ประเภทที่ 7 เงินได้จากการรับเหมา
  • เงินได้ประเภทที่ 8 เงินได้จากการค้าขาย หรือเงินอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

สำหรับคนขายสินค้าออนไลน์จะเข้าข่ายในเงินได้ประเภทที่ 8 คือเงินได้จากการค้าขาย เพราะเงินได้ประเภทอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องเลย อย่างเงินได้ประเภท 7 คือเงินได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไม่ได้เข้าข่าย