เลือกกรงสุนัขให้เหมาะกับสุนัขของคุณ

สุนัขควรมีที่สำหรับนอนของมันเองถึงเวลานอนก็ได้นอน และเข้าออกได้สะดวก แต่ก็ไม่เป็นกฎเกณฑ์อะไรที่ตายตัวนัก โดยมากที่ใช้กันอยู่ก็คือลังไม้ แต่ลังไม้มักจะมีเสี้ยน ซึ่งสุนัขรุ่นๆ มักปากจะซนอยู่ไม่สุกเกี่ยวกับการกัดแทะ เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่แต่ จะทำลังสำหรับนอนให้เสียหายเท่านั้น มันอาจจะกลืนเสี้ยนหนามเหล่านั้นลงไป ทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวมันเองอีก การเคยชินของสุนัขบางตัวเช่นเที่ยวนอนบนเก้าอี้หรือนอนไม่เลือกที่ควรจะต้องระมัดระวังให้มาก เพราะอาจจะต้องทำความสกปรกให้แก่บริเวรบ้านได้การฝึกนิสัยการถ่ายนอกบริเวณที่นอน หรือนอกบ้านจะเป็นการดีมาก เพราะทำให้เกิดความเคยชินและตัดกังวลในเรื่องต้องทำความสะอาด

การเปลี่ยนที่นอนหรือย้ายที่นอน ควรระวังอย่าให้สุนัขเกิดความรำคาญ สุนัขที่ชอบอยู่กับบ้านไม่ควรให้นอนเปลือยเปล่านอกบริเวณที่นอน ทั้งนี้เพราะอุณหภูมิทั่วๆ อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในขณะอากาศหนาวสุนัขไม่จำเป็นต้องมีโซ่ผูกคอไว้เสมอไปโซ่สั่นๆ ที่ผูกคอนั้นสุนัขไม่ค่อยชอบ ในการที่จะบังคับการเคลื่นไหวของตัวมัน ถ้าจำเป็นต้องใช้โซ่ควรคล้องไว้กับสายลวดขนาดยาว ขึงไว้กับเสาทั้งสองด้าน เพื่อให้มันเคลื่อนไหวไปได้อย่างสบาย

หากจะขังสุนัขรวมกันไว้ในกรง และกรงสุนัขนั้นต้องใช้เป็นที่ผสมพันธุ์ด้วย ฉะนั้นการสร้างกรงสุนัขนั้นจะมีลักษณะรูปร่างของกรงนับว่าสำคัยอยู่ จะต้องให้ได้ระดับและมีความกว้างพอที่สุนัขจะหมุนตัวได้ กรงไม้เคลื่อนที่ก็มีผู้นิยมใช้กันมากเหมือนกัน แค่ควรสร้างให้หนาแน่น และเนี้อไม้มีความคงทนถาวรอยู่ได้หลายๆ ปี กรงที่มีลักษณะถูกต้องจะต้องมีบริเวณที่นอนและที่วิ่งออกกำลังกาย การตั้งกรงควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อให้ได้รับแสงแดด หลังควรให้สูงพอกับศีรษะของเจ้าของเดินเข้าออกได้โดยไม่ต้องย่อตัว จะเป็นกรงขนาดใดก็แล้วแต่จะต้องจัดที่สำหรับให้อาหารไว้ให้พร้อม และมีเครื่องสำหรับกำจัดหนูและแมลงวัน