เครื่องตัดเลเซอร์และเชื่อมด้วยเลเซอร์ นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม

Disk Laser เป็นนวัตกรรมของเลเซอร์ระบบ Solid-state Laser แบบ Diode laser ที่ใช้ Diode Pump เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานทำให้ได้คลื่นแสงขนาดตั้งแต่ 2 ถึง 8 mm x mm rad และด้วยกำลังของเลเซอร์ที่ 1กิโลวัตต์ขึ้นไป จึงสามารถตัดและเชื่อมงานโลหะแผ่นบางด้วยแนวที่ละเอียด สวยงาม รวดเร็ว และแม่นยำ ทำให้ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก แต่ยังคงประสิทธิภาพการทำงานที่มีความแม่นยำสูง พร้อมทั้งเชื่อมงานเหล็กแผ่นหนาด้วยความเร็วสูง และสร้างรอยตะเข็บที่สวยงาม

TRUMPF TruDisk เป็นเลเซอร์ระบบเลเซอร์ดิสค์ที่ให้กำลังของเลเซอร์ที่ 1-16 กิโลวัตต์ทำงานแบบ plug & play โดยส่งสัญญาณเลเซอร์ผ่านสายไฟเบอร์เลเซอร์ ลดความยุ่งยากซับซ้อน และสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

เครื่องตัดเลเซอร์และเชื่อมด้วยเลเซอร์ นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกๆ อุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน การเลือกใช้เครื่องเลเซอร์แต่ละประเภทจึงขึ้นอยู่กับชนิด และความเหมาะสมของงานประเภทนั้น เพื่อให้งานที่ได้มีคุณภาพ มีความความแม่นยำ คุ้มค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตที่อาจเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น หากเลือกเครื่องตัดเลเซอร์ที่ไม่ตรงกับความต้องการกับงานมาใช้